O nás

Agro Vodňany a.s. se věnuje jak rostlinné, tak i živočišné výrobě.

V živočišné výrobě se podnik orientuje na výkrm drůbeže, na chov skotu  s produkcí mléka a jatečného skotu a na chov prasat s produkcí selat a jatečných prasat. Podnik má uzavřený oběh stáda.

V rostlinné výrobě se podnik soustřeďuje na pěstování obilovin, olejnin a krmných plodin. Mezi hlavní pěstované plodiny patří pšenice ozimá a ječmen jarní a ozimý. Podíl obilovin na orné půdě je 75 %. 

Zemědělský podnik v roce 2013  obhospodařoval 1 176 ha zemědělské půdy, z toho :

·         výměra orné půdy činí  1011 ha 

·         výměra trvalých travních porostů činí 165 ha

 

Historie podniku

Zemědělské družstvo vzniklo v  roce 1994 rozdělením Výrobně obchodního družstva Vodňany, transformovaného koncem roku 1992 z bývalého Jednotného zemědělského družstva Vodňany. V roce 2004 mělo družstvo celkově 152 členů (z původních 174 v roce 1994). Zemědělské družstvo bylo až do konce roku 2004 členem Výrobně obchodního družstva Vodňany. Toto družstvo se k 1.1.2005 přeměnilo na akciovou společnost Jihočeská zelenina a.s. Dále družstvo vlastní akcie  společnosti Jatka Vodňany a.s., kde realizuje významnou část produkce živočišné výroby. Podnik je dále členem mlékařského družstva JIH Tábor.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.